Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Phòng – Quang Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 32 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3838 164
Trang web
Tọa độ 208.583.852, 10.668.011.089.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Phòng ở đâu?

32 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Phòng như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Phòng là:

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Phòng là:

Hình ảnh