CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOA VIỆT – Quán Bàu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3583 322
Trang web
Tọa độ 18.696.334, 10.566.890.029.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOA VIỆT ở đâu?

47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOA VIỆT như thế nào?

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOA VIỆT là:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOA VIỆT có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOA VIỆT là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực Phẩm Cao Cấp Gofood - Bưởi