CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA – Xuân Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Cụm Công nghiệp – Hà Mãn Trí Quả, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3793 886
Trang web http://www.farina.com.vn/
Tọa độ 210.319.119, 1.060.267.284

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA ở đâu?

Cụm Công nghiệp – Hà Mãn Trí Quả, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA như thế nào?

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA là: http://www.farina.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thabico Food Industry JSC - Bình Ninh