Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hfc – Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 386 Trần Phú, Thống Nhất, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 096 168 97 77
Trang web http://thucphamsachhfc.vn/
Tọa độ 143.470.094, 1.080.046.551

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hfc ở đâu?

386 Trần Phú, Thống Nhất, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hfc như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hfc là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hfc có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hfc là: http://thucphamsachhfc.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cau Tre Food Store - Tân An