Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành – Ấp Trường Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VPGR+XG6, Ấp Trường Khánh, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 700 11 42
Trang web
Tọa độ 98.774.041, 1.057.412.545

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành ở đâu?

VPGR+XG6, Ấp Trường Khánh, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành là: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Agrifood - Phường 7