Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Vật Tư Y Tế Khải Hà – P. Quan Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2A, Lý Bôn, Tổ 2, Phường Tiền Phong, Lý Bôn, P. Quan Trung, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3641 546
Trang web
Tọa độ 204.412.236, 1.063.392.439

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Vật Tư Y Tế Khải Hà ở đâu?

2A, Lý Bôn, Tổ 2, Phường Tiền Phong, Lý Bôn, P. Quan Trung, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Vật Tư Y Tế Khải Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Vật Tư Y Tế Khải Hà là:

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Vật Tư Y Tế Khải Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Vật Tư Y Tế Khải Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiết Bị Y Tế - Lương Khánh Thiện