CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH – Phường 15

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 87 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0854 010 592
Trang web http://trongminh-medic.com/
Tọa độ 10.756.214, 1.066.557.352

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH ở đâu?

87 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH như thế nào?

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH là:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH là: http://trongminh-medic.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Tuyết Nga - Phước Nguyễn