Công Ty Cổ Phần Yến Sào Quảng Nam Đà Nẵng – Điện An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W648+GGW, Thôn Trung Phú, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 514 01 40
Trang web
Tọa độ 15.906.362.099.999.900, 10.821.631.909.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Yến Sào Quảng Nam Đà Nẵng ở đâu?

W648+GGW, Thôn Trung Phú, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Yến Sào Quảng Nam Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Yến Sào Quảng Nam Đà Nẵng là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Công Ty Cổ Phần Yến Sào Quảng Nam Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Yến Sào Quảng Nam Đà Nẵng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Bentonite An Phát Thanh Hóa - Tân Ninh