Công Ty Cp Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng – Tân Chính

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 186 Đ. Lê Duẩn, Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3823 516
Trang web https://dapharco.com.vn/
Tọa độ 160.703.385, 10.821.331.599.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cp Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng ở đâu?

186 Đ. Lê Duẩn, Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cp Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cp Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng là:

Công Ty Cp Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cp Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng là: https://dapharco.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  THIẾT BỊ Y TẾ MINH HIỆP - Linh Tây