CôNg Ty Cp DượC Và VậT Tư Y Tế TháI NguyêN – Phan Đình Phùng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 477 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3854 202
Trang web
Tọa độ 215.882.583, 1.058.295.169

 


Địa chỉ CôNg Ty Cp DượC Và VậT Tư Y Tế TháI NguyêN ở đâu?

477 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của CôNg Ty Cp DượC Và VậT Tư Y Tế TháI NguyêN như thế nào?

Giờ làm việc của CôNg Ty Cp DượC Và VậT Tư Y Tế TháI NguyêN là: Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00]

CôNg Ty Cp DượC Và VậT Tư Y Tế TháI NguyêN có website không?

Địa chỉ trang web của CôNg Ty Cp DượC Và VậT Tư Y Tế TháI NguyêN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Vật Tư Y Tế Khải Hà - P. Quan Trung