Công Ty Cp Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An – Nhà Thuốc Số 1 – Hưng Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 Nguyễn Thị Minh Khai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3842 941
Trang web
Tọa độ 18.672.442.999.999.900, 10.568.134.069.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cp Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An - Nhà Thuốc Số 1 ở đâu?

16 Nguyễn Thị Minh Khai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cp Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An - Nhà Thuốc Số 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cp Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An – Nhà Thuốc Số 1 là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Công Ty Cp Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An - Nhà Thuốc Số 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cp Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An – Nhà Thuốc Số 1 là:

Hình ảnh