Công Ty CP Kinh Doanh Tổng Hợp Minh Thức Lạng Sơn – Chi Lăng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tầng II, Số 6, Đường Quang Trung, Phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3814 826
Trang web
Tọa độ 21.843.590.499.999.900, 1.067.543.092

 


Địa chỉ Công Ty CP Kinh Doanh Tổng Hợp Minh Thức Lạng Sơn ở đâu?

Tầng II, Số 6, Đường Quang Trung, Phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty CP Kinh Doanh Tổng Hợp Minh Thức Lạng Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty CP Kinh Doanh Tổng Hợp Minh Thức Lạng Sơn là:

Công Ty CP Kinh Doanh Tổng Hợp Minh Thức Lạng Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty CP Kinh Doanh Tổng Hợp Minh Thức Lạng Sơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồ Gỗ Phú Gia Phát - Khu Phố 1