Công Ty Cp Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn – Phùng Chí Kiên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Không Tên, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3870 041
Trang web
Tọa độ 221.488.689, 10.583.753.329.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cp Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn ở đâu?

Đường Không Tên, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cp Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cp Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Công Ty Cp Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cp Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi Vĩnh Yên - Điện Hoa Vĩnh Phúc - Khai Quang