Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO – Phường Mỹ Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 66 QL30, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3851 270
Trang web http://domesco.com/lien-he.html
Tọa độ 104.602.798, 1.056.456.039

 


Địa chỉ Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO ở đâu?

66 QL30, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO là: http://domesco.com/lien-he.html

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cp Nội Thất Hòa Phát - Cn - Hòa Khê