Công Ty Đầu Tư Và Xnk Súc Sản Gia Cầm Hải Phòng – Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3823 737
Trang web
Tọa độ 208.644.726, 1.066.785.754

 


Địa chỉ Công Ty Đầu Tư Và Xnk Súc Sản Gia Cầm Hải Phòng ở đâu?

16 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Đầu Tư Và Xnk Súc Sản Gia Cầm Hải Phòng như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Đầu Tư Và Xnk Súc Sản Gia Cầm Hải Phòng là:

Công Ty Đầu Tư Và Xnk Súc Sản Gia Cầm Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Đầu Tư Và Xnk Súc Sản Gia Cầm Hải Phòng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Homefarm - Phường 12