CÔNG TY ĐÔNG Y THANH TUẤN – Sản xuất & Phân phối Dược Thảo hàng đầu BRVT – TT. Phú Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 63 Đ. Trường Chinh, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 79000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3921 527
Trang web https://dongythanhtuan.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 105.974.963, 10.705.875.329.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY ĐÔNG Y THANH TUẤN - Sản xuất & Phân phối Dược Thảo hàng đầu BRVT ở đâu?

63 Đ. Trường Chinh, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 79000, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY ĐÔNG Y THANH TUẤN - Sản xuất & Phân phối Dược Thảo hàng đầu BRVT như thế nào?

Giờ làm việc của CÔNG TY ĐÔNG Y THANH TUẤN – Sản xuất & Phân phối Dược Thảo hàng đầu BRVT là: Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

CÔNG TY ĐÔNG Y THANH TUẤN - Sản xuất & Phân phối Dược Thảo hàng đầu BRVT có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY ĐÔNG Y THANH TUẤN – Sản xuất & Phân phối Dược Thảo hàng đầu BRVT là: https://dongythanhtuan.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

Hình ảnh