CÔNG TY LƯƠNG THỰC DÂN TÂM – Phường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50 Nguyễn Đình Ngân, Phường, Hoằng Hoá, Thanh Hoá 40114, Việt Nam
Số điện thoại 0339 080 827
Trang web
Tọa độ 198.588.409, 1.058.160.202

 


Địa chỉ CÔNG TY LƯƠNG THỰC DÂN TÂM ở đâu?

50 Nguyễn Đình Ngân, Phường, Hoằng Hoá, Thanh Hoá 40114, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY LƯƠNG THỰC DÂN TÂM như thế nào?

Giờ làm việc của CÔNG TY LƯƠNG THỰC DÂN TÂM là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

CÔNG TY LƯƠNG THỰC DÂN TÂM có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY LƯƠNG THỰC DÂN TÂM là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Gạo Yến Hoa - Quang Trung