Công ty Thực phẩm Đắc Vinh – Hòa Thuận Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 407 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3617 909
Trang web
Tọa độ 16.046.594.199.999.900, 10.821.122.419.999.900

 


Địa chỉ Công ty Thực phẩm Đắc Vinh ở đâu?

407 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Thực phẩm Đắc Vinh như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Thực phẩm Đắc Vinh là:

Công ty Thực phẩm Đắc Vinh có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Thực phẩm Đắc Vinh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Suất Ăn Công Nghiệp Đồng Nai - Tân Hiệp