Công Ty Tnhh Baseafood 1 – khu phố 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 321, Đường Trần Xuân Độ, khu phố 2, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3826 217
Trang web http://baseafood1.vn/
Tọa độ 104.861.693, 10.717.381.329.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Tnhh Baseafood 1 ở đâu?

321, Đường Trần Xuân Độ, khu phố 2, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Tnhh Baseafood 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Tnhh Baseafood 1 là: Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Công Ty Tnhh Baseafood 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Tnhh Baseafood 1 là: http://baseafood1.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Vựa Hải Sản Tài Cua - Phường 2