Công ty TNHH cấp cứu 115 Quảng Bình – Đồng Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18 Đ. Nguyễn Dụng, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0708 173 888
Trang web
Tọa độ 174.690.025, 10.659.307.299.999.900

 


Địa chỉ Công ty TNHH cấp cứu 115 Quảng Bình ở đâu?

18 Đ. Nguyễn Dụng, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH cấp cứu 115 Quảng Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty TNHH cấp cứu 115 Quảng Bình là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Công ty TNHH cấp cứu 115 Quảng Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH cấp cứu 115 Quảng Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng - Lê Đại Hành