Công Ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm Và Suất Ăn Công Nghiệp Th – Khu Phố 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Trương Vĩnh Ký, Khu Phố 6, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 766 65 87
Trang web
Tọa độ 104.981.254, 1.071.670.025

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm Và Suất Ăn Công Nghiệp Th ở đâu?

2 Trương Vĩnh Ký, Khu Phố 6, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm Và Suất Ăn Công Nghiệp Th như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm Và Suất Ăn Công Nghiệp Th là: Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30]

Công Ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm Và Suất Ăn Công Nghiệp Th có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm Và Suất Ăn Công Nghiệp Th là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Lương Thực Hiệp - Định - Phường