Công ty TNHH Dachan ( VN ) – Long Cang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HGH4+H96, Long Cang, Cần Đước, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3726 693
Trang web http://dachan.vn/
Tọa độ 105.789.058, 1.065.059.027

 


Địa chỉ Công ty TNHH Dachan ( VN ) ở đâu?

HGH4+H96, Long Cang, Cần Đước, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Dachan ( VN ) như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty TNHH Dachan ( VN ) là: Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Công ty TNHH Dachan ( VN ) có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Dachan ( VN ) là: http://dachan.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Mỹ Phẩm Lavox Chiêu Bấu - Vĩnh Thanh