Công Ty TNHH Food Thành Phát PY – KP 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 149 Trần Rến, KP 1, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0368 850 627
Trang web
Tọa độ 13.048.810.399.999.900, 1.093.072.232

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Food Thành Phát PY ở đâu?

149 Trần Rến, KP 1, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Food Thành Phát PY như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Food Thành Phát PY là:

Công Ty TNHH Food Thành Phát PY có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Food Thành Phát PY là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm - Phường 4