Công ty TNHH Huỳnh Tấn Phát TN – Ninh An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 117, Ninh An, Dương Minh Châu, Tây Ninh 730000, Việt Nam
Số điện thoại 093 781 19 22
Trang web https://donglanhtayninh.vn/
Tọa độ 113.114.074, 1.061.572.422

 


Địa chỉ Công ty TNHH Huỳnh Tấn Phát TN ở đâu?

117, Ninh An, Dương Minh Châu, Tây Ninh 730000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Huỳnh Tấn Phát TN như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty TNHH Huỳnh Tấn Phát TN là: Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Công ty TNHH Huỳnh Tấn Phát TN có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Huỳnh Tấn Phát TN là: https://donglanhtayninh.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần XNK Thực Phẩm Á Châu - Đồng Hoà