Công Ty TNHH Long Thành – P. Thanh Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W8M7+RGG, Cụm Công Nghiệp, Đường Ngô Quyền, Phường Thanh Bình, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 6259 229
Trang web
Tọa độ 209.345.608, 1.063.138.395

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Long Thành ở đâu?

W8M7+RGG, Cụm Công Nghiệp, Đường Ngô Quyền, Phường Thanh Bình, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Long Thành như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Long Thành là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Công Ty TNHH Long Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Long Thành là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lò Chả Cá Sương Hòa - Vạn Thạnh