Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Và Sản Phẩm Nông Nghiệp Hải Dương – P. Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 71, Bạch Đằng, Phường Trần Phú, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3855 034
Trang web
Tọa độ 20.937.274.799.999.900, 1.063.330.936

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Và Sản Phẩm Nông Nghiệp Hải Dương ở đâu?

71, Bạch Đằng, Phường Trần Phú, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Và Sản Phẩm Nông Nghiệp Hải Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Và Sản Phẩm Nông Nghiệp Hải Dương là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Và Sản Phẩm Nông Nghiệp Hải Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Và Sản Phẩm Nông Nghiệp Hải Dương là:

Hình ảnh