Công ty TNHH Ngũ cốc Mami Farm – Nghi Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RH92+RPG, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An 460000, Việt Nam
Số điện thoại 096 182 82 69
Trang web http://mamifarm.com.vn/
Tọa độ 18.819.567.499.999.900, 10.555.183.079.999.900

 


Địa chỉ Công ty TNHH Ngũ cốc Mami Farm ở đâu?

RH92+RPG, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An 460000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Ngũ cốc Mami Farm như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty TNHH Ngũ cốc Mami Farm là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Công ty TNHH Ngũ cốc Mami Farm có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Ngũ cốc Mami Farm là: http://mamifarm.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh phồng tôm Quãng Trân Cô Cấm - Phường 9