Công Ty TNHH Quảng Cáo & In Ấn Tấn Tùng – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 85 Lê Trung Kiên, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên 56000, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3838 668
Trang web http://tantungpy.com.vn/
Tọa độ 130.856.806, 109.298.746

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Quảng Cáo & In Ấn Tấn Tùng ở đâu?

85 Lê Trung Kiên, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên 56000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Quảng Cáo & In Ấn Tấn Tùng như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Quảng Cáo & In Ấn Tấn Tùng là: Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Công Ty TNHH Quảng Cáo & In Ấn Tấn Tùng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Quảng Cáo & In Ấn Tấn Tùng là: http://tantungpy.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Kim Quang - Phường Phước Hòa