CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒ PHÁT SÓC TRĂNG – Long Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 90 Khóm Tân Thành, Long Tân, tx. Ngã Năm, Sóc Trăng 96000, Việt Nam
Số điện thoại 096 291 39 13
Trang web http://khautranghophat.bizz.vn/
Tọa độ 96.086.008, 10.564.491.199.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒ PHÁT SÓC TRĂNG ở đâu?

90 Khóm Tân Thành, Long Tân, tx. Ngã Năm, Sóc Trăng 96000, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒ PHÁT SÓC TRĂNG như thế nào?

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒ PHÁT SÓC TRĂNG là: Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒ PHÁT SÓC TRĂNG có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒ PHÁT SÓC TRĂNG là: http://khautranghophat.bizz.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cây thuốc quý Hòa Bình - TT. Mường Khến