Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sông Lam – Hưng Dũng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8 Tân Hùng, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam
Số điện thoại 091 523 61 36
Trang web
Tọa độ 18.685.794.899.999.900, 1.057.008.535

 


Địa chỉ Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sông Lam ở đâu?

8 Tân Hùng, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sông Lam như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sông Lam là: Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30]

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sông Lam có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sông Lam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  THIẾT BỊ Y TẾ & NHA KHOA AN THÁI - Trần Phú