Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Dương Phú Quốc – TT. Dương Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8, Phan Nhung, Khu Phố 1, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 949 10 58
Trang web
Tọa độ 102.115.013, 103.964.417

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Dương Phú Quốc ở đâu?

8, Phan Nhung, Khu Phố 1, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Dương Phú Quốc như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Dương Phú Quốc là: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Dương Phú Quốc có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Dương Phú Quốc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Hoà Bình - Hợp Hòa