Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Bình Định – Trần Quang Diệu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tổ 3, Khu vực 9, Phường Trần Quang Diệu, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Trần Quang Diệu, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 091 810 32 64
Trang web
Tọa độ 13.787.501.599.999.900, 10.914.987.749.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Bình Định ở đâu?

Tổ 3, Khu vực 9, Phường Trần Quang Diệu, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Trần Quang Diệu, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Bình Định như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Bình Định là:

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Bình Định có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Bình Định là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN - TISCO - Cam Giá