Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P – Kho Hàng Bắc Ninh – P.Tiền An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8, Vũ Kiệt, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, P.Tiền An, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 383 68 04
Trang web
Tọa độ 21.180.597.499.999.900, 1.060.677.831

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Kho Hàng Bắc Ninh ở đâu?

8, Vũ Kiệt, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, P.Tiền An, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Kho Hàng Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P – Kho Hàng Bắc Ninh là: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Kho Hàng Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P – Kho Hàng Bắc Ninh là:

Hình ảnh