Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2C P. Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 181 25 67
Trang web http://thaisonfoods.vn/
Tọa độ 108.029.487, 1.066.673.218

 


Địa chỉ Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn ở đâu?

2C P. Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn là: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn là: http://thaisonfoods.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Măng Tây Xanh Thái Nguyên - Quang Trung