Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trúc Hà – P. Ngọc Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19 Vũ Thạnh, P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3864 388
Trang web
Tọa độ 209.255.139, 10.633.732.069.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trúc Hà ở đâu?

19 Vũ Thạnh, P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trúc Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trúc Hà là:

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trúc Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trúc Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đầu Tư Phước Sơn - Lào Cai - Kim Tân