Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Đặng Khang – Sơn Kỳ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 51 Đoàn Giỏi, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3535 1080
Trang web http://dangkhangmed.com/
Tọa độ 107.989.529, 106.613.863

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Đặng Khang ở đâu?

51 Đoàn Giỏi, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Đặng Khang như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Đặng Khang là: Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Đặng Khang có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Đặng Khang là: http://dangkhangmed.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Công Minh - Ph.Tân Dân