Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sala – Phú Tài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9 Đ. Lê Duẩn, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 388 70 19
Trang web http://www.salaarc.com.vn/
Tọa độ 109.376.746, 10.809.095.599.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sala ở đâu?

9 Đ. Lê Duẩn, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sala như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sala là: Thứ Sáu:[07:00-19:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30]

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sala có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sala là: http://www.salaarc.com.vn/

Hình ảnh