Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Ngọc Nga – Phước Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 62 Lê Hồng Phong, Khánh Hòa, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3870 895
Trang web
Tọa độ 122.448.961, 10.918.184.959.999.900

 


Địa chỉ Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Ngọc Nga ở đâu?

62 Lê Hồng Phong, Khánh Hòa, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Ngọc Nga như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Ngọc Nga là: Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Ngọc Nga có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Ngọc Nga là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng VLXD - TTNT Quý Tình (Cẩm Hường cũ) - Phường An Bình