Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Và Đồ Uống Quốc Tế Phúc Thịnh – Sơn Trường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn 2, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 091 852 20 55
Trang web
Tọa độ 18.459.870.499.999.900, 1.054.379.194

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Và Đồ Uống Quốc Tế Phúc Thịnh ở đâu?

Thôn 2, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Và Đồ Uống Quốc Tế Phúc Thịnh như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Và Đồ Uống Quốc Tế Phúc Thịnh là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Và Đồ Uống Quốc Tế Phúc Thịnh có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Và Đồ Uống Quốc Tế Phúc Thịnh là:

Hình ảnh