Công ty Xây Dựng Khánh Hoà – Phước Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 20 Đặng Dung, Phước Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 090 505 24 29
Trang web http://xaydungkhanhhoa.com/
Tọa độ 12.218.333.999.999.900, 109.190.317

 


Địa chỉ Công ty Xây Dựng Khánh Hoà ở đâu?

20 Đặng Dung, Phước Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Xây Dựng Khánh Hoà như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Xây Dựng Khánh Hoà là: Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-19:30]

Công ty Xây Dựng Khánh Hoà có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Xây Dựng Khánh Hoà là: http://xaydungkhanhhoa.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nẹp Trang Trí Nội Thất Dr.H - Láng Hạ