Cozy Hue Hotel – Phú Hội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28 Kiệt 42 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3935 979
Trang web https://cozy-hue-hotel.business.site/
Tọa độ 164.697.888, 1.075.969.659

 


Địa chỉ Cozy Hue Hotel ở đâu?

28 Kiệt 42 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cozy Hue Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Cozy Hue Hotel là:

Cozy Hue Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Cozy Hue Hotel là: https://cozy-hue-hotel.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiên Lộc Cà Mau Hotel - Tân Thành