Crown Hotel – Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Quốc lộ 18 Vân Dương, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 459 90 98
Trang web
Tọa độ 2.116.798, 1.061.011.185

 


Địa chỉ Crown Hotel ở đâu?

Quốc lộ 18 Vân Dương, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Crown Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Crown Hotel là:

Crown Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Crown Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  khách sạn Phương Anh - Thanh Hoá