CTCP lương thực Lúa vàng Cái Bè – Đông Hoà Hiệp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9247+389, Ấp An Thạnh, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Đông Hoà Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3722 288
Trang web
Tọa độ 103.551.635, 10.601.336.429.999.900

 


Địa chỉ CTCP lương thực Lúa vàng Cái Bè ở đâu?

9247+389, Ấp An Thạnh, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Đông Hoà Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của CTCP lương thực Lúa vàng Cái Bè như thế nào?

Giờ làm việc của CTCP lương thực Lúa vàng Cái Bè là: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

CTCP lương thực Lúa vàng Cái Bè có website không?

Địa chỉ trang web của CTCP lương thực Lúa vàng Cái Bè là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Hai Tú - Bình Kiến