Ctech Hotel – An Nhân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ctech Plaza, Đông, An Nhân, Tứ Kỳ, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 852 98 68
Trang web
Tọa độ 208.243.501, 1.063.990.168

 


Địa chỉ Ctech Hotel ở đâu?

Ctech Plaza, Đông, An Nhân, Tứ Kỳ, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Ctech Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Ctech Hotel là:

Ctech Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Ctech Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Việt Thái - Nghi Hương