Cty Sản Xuất Thiết Bị Y Tế 3A – Tân Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XXG7+MHF, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 093 636 25 25
Trang web http://www.thietbiykhoa.vn/
Tọa độ 209.766.989, 10.596.392.309.999.900

 


Địa chỉ Cty Sản Xuất Thiết Bị Y Tế 3A ở đâu?

XXG7+MHF, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cty Sản Xuất Thiết Bị Y Tế 3A như thế nào?

Giờ làm việc của Cty Sản Xuất Thiết Bị Y Tế 3A là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Cty Sản Xuất Thiết Bị Y Tế 3A có website không?

Địa chỉ trang web của Cty Sản Xuất Thiết Bị Y Tế 3A là: http://www.thietbiykhoa.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cp Dược & Vật Tư Y Tế Kiên Giang (Kigipharco) - Vĩnh Lạc