Cty TNHH Hưng Vượng Phát BG – Xương Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Đường Nguyễn Thị Lưu, Xương Giang, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 092 216 96 68
Trang web
Tọa độ 21.294.061.499.999.900, 1.062.164.593

 


Địa chỉ Cty TNHH Hưng Vượng Phát BG ở đâu?

23 Đường Nguyễn Thị Lưu, Xương Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cty TNHH Hưng Vượng Phát BG như thế nào?

Giờ làm việc của Cty TNHH Hưng Vượng Phát BG là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Cty TNHH Hưng Vượng Phát BG có website không?

Địa chỉ trang web của Cty TNHH Hưng Vượng Phát BG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoa Tươi Ninh Hòa Khánh Hòa - TT. Ninh Hòa