Cửa Hàng Bánh Kẹo Nông Thị Thảo – P. Hợp giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tổ 8, Thị Xã Cao Bằng, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0206 3856 572
Trang web
Tọa độ 22.666.908.499.999.900, 106.259.789

 


Địa chỉ Cửa Hàng Bánh Kẹo Nông Thị Thảo ở đâu?

Tổ 8, Thị Xã Cao Bằng, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bánh Kẹo Nông Thị Thảo như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bánh Kẹo Nông Thị Thảo là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Cửa Hàng Bánh Kẹo Nông Thị Thảo có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Bánh Kẹo Nông Thị Thảo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Ưu Việt - CN - Lộc Ninh