Cửa Hàng Cà Phê Hải 140 – Tân Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 140, Dương Tự Minh, Phường Tân Long, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3844 418
Trang web
Tọa độ 216.184.807, 1.057.943.198

 


Địa chỉ Cửa Hàng Cà Phê Hải 140 ở đâu?

140, Dương Tự Minh, Phường Tân Long, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Cà Phê Hải 140 như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Cà Phê Hải 140 là:

Cửa Hàng Cà Phê Hải 140 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Cà Phê Hải 140 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CÀ PHÊ Nhà Xưa - Phường 2