Cửa Hàng Cung Cấp Thiết Bị Y Tế – P. Bạch Đằng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 649 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3827 565
Trang web
Tọa độ 209.519.622, 1.070.883.295

 


Địa chỉ Cửa Hàng Cung Cấp Thiết Bị Y Tế ở đâu?

649 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Cung Cấp Thiết Bị Y Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Cung Cấp Thiết Bị Y Tế là:

Cửa Hàng Cung Cấp Thiết Bị Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Cung Cấp Thiết Bị Y Tế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Thiết Bị Y Tế Hà Tĩnh - Nam Hà