Cửa Hàng Đặc Sản Gạo Tẻ Séng Cù Mường Vi – Phố Mới

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 166 Nguyễn Huệ, Phố Mới, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 3835 654
Trang web
Tọa độ 22.496.136.999.999.900, 1.039.750.224

 


Địa chỉ Cửa Hàng Đặc Sản Gạo Tẻ Séng Cù Mường Vi ở đâu?

166 Nguyễn Huệ, Phố Mới, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Đặc Sản Gạo Tẻ Séng Cù Mường Vi như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Đặc Sản Gạo Tẻ Séng Cù Mường Vi là:

Cửa Hàng Đặc Sản Gạo Tẻ Séng Cù Mường Vi có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Đặc Sản Gạo Tẻ Séng Cù Mường Vi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Lương Thực - Thực Phẩm - Đồ Uống - Thuốc Lá - Thuốc Lào Nguyễn Thị Thanh Nhanh - Mỹ Thạnh Trung